Nagrody

Twarożek Tłusty i Półtłusty z Michowa jest produktem, który uzyskał wysoką renomę oraz uznanie w Polsce i zagranicą. Wyjątkowe walory naszego twarożku sprawiają, że jest on nieustannie wyróżniany i nagradzany w różnych konkursach:

 

  • Nagroda Międzynarodowych Targów Gdańskich SA dla SM „Michowianka” z Michowa za upowszechnianie nowoczesnej technologii produkcji tradycyjnego „POLSKIEGO TWAROGU” – Targi Mleczarstwa Mleczna Rewia,
  • Wyróżnienie w kategorii „przetwory mleczne” w Plebiscycie na Najlepszy Spożywczy Produkt Lubelszczyzny „Smaczne, bo Lubelskie”,
  • Certyfikat nadania Konsumenckiego Znaku Jakości,
  • Certyfikat Europejskiej Kapituły Jakości i Ekologii „Gwarancja Najwyższej Jakości oraz tytuł Laureata” za Twarożek Babuni Tłusty i Twarożek Babuni Półtłusty,
  • Polskie Godło Promocyjne TERAZ POLSKA za „Twarożek Babuni” ser twarogowy niedojrzewający tłusty i półtłusty.

Twarożek był niejednokrotnie nagradzany przez Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich, m.in. ostatni otrzymał:

W czerwcu 2016 Twarożek Tłusty i Półtłusty z Michowa uzyskał certyfikat Jakość Tradycja przyznawany produktom żywnościowym wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do góry
Spółdzielnia Mleczarska Michowianka