Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

10 czerwca w Bełżycach odbył się finał konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo”. Konkurs połączony był z pokazami, kiermaszem i degustacjami. Do konkursu zgłosiło się ponad sześćdziesięciu wytwórców. Mamy ogromne powody do dumy, ponieważ decyzją Kapituły I nagrodę w konkursie otrzymał Twarożek Babuni Półtłusty z Michowa!
(wszystkie aktualności…)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do góry
Spółdzielnia Mleczarska Michowianka