Kontakt

Centrala
tel. 81 856 61 62
tel. 81 856 61 36
fax 81 856 60 17

Dział Handlu
tel. 81 856 61 62
tel. 81 856 61 36 wew. 238, 262
kom. 603 300 788
fax 81 856 63 62
e-mail: michowianka@wp.pl

Dział Skupu
tel. 81 856 61 62
tel. 81 856 61 36 wew. 267, 268


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do góry
Spółdzielnia Mleczarska Michowianka