Konferencja „Tradycja i nowoczesność”

11 sierpnia odbyła się konferencja „Tradycja i nowoczesność”, w której udział wzięło około 250 uczestników. Konferencja składała się z trzech paneli tematycznych. Pierwszy dotyczył historii, walorów i zastosowania Twarożku Półtłustego i Tłustego z Michowa. Połączony był z emisją filmu promującego twarożek. Drugi przedstawiał strategię rozszerzenia rynku zbytu oraz zwiększenia sprzedaży. Ostatnią częścią konferencji był pokaz livecooking. Kucharze prezentowali przygotowanie pysznych potraw z Twarożku Babuni Tłustego i Półtłustego z Michowa.
(wszystkie aktualności…)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do góry
Spółdzielnia Mleczarska Michowianka