Jakość Tradycja

Jakość Tradycja
„Jakość Tradycja” to pierwszy krajowy system jakości żywności opracowany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego i Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej, w którym do produkcji używa się wyłącznie surowców, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów GMO.

W systemie tym uczestniczą jedynie produkty charakteryzujące się tradycyjną receptura lub tradycyjnym sposobem wytwarzania, oraz szczególną jakością.

Za tradycyjny uważa się produkt, który posiada co najmniej 50-letnią historię wytwarzania.

 


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do góry
Spółdzielnia Mleczarska Michowianka