Certyfikat Jakość Tradycja

Z dumą oświadczamy, że nasza Mleczarnia świętuje kolejny sukces!!! Nasz wyśmienity Twarożek Babuni Półtłusty i Tłusty z Michowa otrzymał znak „Jakość Tradycja” nadawany przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego tradycyjnym produktom wysokiej jakości.
(wszystkie aktualności…)

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 — Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Do góry
Spółdzielnia Mleczarska Michowianka